marți, 17 iunie 2008

RUGĂ

Din întunericul pierzării,
Din lumea cea plină de patimi

Şi din adîncul uitării,
Răsari ca un soare al mîntuirii
Stăpâna vieţii mele.

Şi darul binecuvintării tale,
Se revarsă peste lumea adormită
Ca picăturile de ploaie.
Şi inimi împietrite moaie
Nădejdea mântuirii mele.

Tu eşti zorile ce aduc lumina vieţii
Tu lumea întregă ocroteşti.
Pe tine din vechime te-au cântat poeţii,
Cu inima fierbinte-n ajutor te cheamă drepţii
Maica Domnului Ceresc.

În fiecare ceas toţi te rugăm fierbinte,
Ajută-ne, ca de astăzi înainte,
Să facem voia Celui care s-a jertfit
Ca să ne scape din iadul cel cumplit,
Să fim în veci cu Fiul tău iubit.
Amin.

Niciun comentariu: